Informacja


Wśród naszych kolegów jest 7 profesorów (Tylko mężczyżni - kilka koleżanek zostało żonami profesorów!):


Dziwi entuzjazm w udzielaniu informacji dla tych stron. Z 7 profesorów, poinformowanych o tych stronach, tylko Prof. Zenon Sarbak udzielił odpowiedzi i informacji na swój temat. Dlatego też usuwam informacje znalezione na internecie, które były umieszczone uprzednio.

Jeśli ktoś może uzupełnić te skąpe informacje, które udało się uzyskać, proszę kontaktować:

Jacka K. Heisiga

Interesujące są adresy (pocztowe oraz mailowe), numery telefoniczne, zdjęcia, informacje o losach, obecne nazwiska koleżanek oraz wszystkie inne informacje, które mogą być przydatne tym, którzy stracili kontakt z kolegami.


New Age
Po wielu nieudanych próbach nawiązania kontaktu ciśnie się na usta pytanie:
Czyżby to była nasza rzeczywistość?